Podniesienie dna zatoki szczękowej

5/5 - (1 vote)

Przed zabiegiem wszczepienia implantów przeprowadzane są badania, mające na celu określić ilość i jakość kości w zębodole. Podczas nich może okazać się, że ilość kości jest zbyt mała, aby leczenie implantologiczne przyniosło zadowalający skutek.

 

Implanty, które zostałyby wszczepione w taką kość, zyskałyby zbyt małą stabilizację, co zakończyłoby się niepowodzeniem zabiegu. Na szczęście, nie stanowi to przeciwwskazania do przeprowadzenia leczenia implantologicznego – z zaznaczeniem, że będzie trzeba rozszerzyć je o podniesienie dna zatoki szczękowej.

Zabieg podniesienia dna zatoki jest znany także jako „sinus lift”.

Zabieg podniesienia zatoki jest zabiegiem, mającym na celu zwiększyć ilość kości u pacjentów, którzy na skutek działania procesu resorpcji (zaniku kości) utracili możliwość skutecznego osadzenia implantu w zębodole.

 

Do zabiegu, jakim jest podniesienie dna zatoki szczękowej, materiały augmentacyjne, służące odbudowaniu kości. Celem zabiegu, jakim jest podniesienie dna zatoki szczękowej, jest podniesienie błony śluzowej zatoki i wszczepienie materiału kościozastępczego.

 

Tym materiałem może być tkanka kostna pacjenta, pobudzająca procesy mające na celu rekonstrukcję naturalnej tkanki; można także zastosować biomateriał.

Zabieg podniesienia zatoki - przebieg

W zależności od warunków anatomicznych u danego pacjenta, zabieg podniesienia zatoki przeprowadza się na dwa sposoby. Pierwszy sposób, czyli metoda zamknięta, jest przeprowadzana w momencie, gdy zatoka musi zostać nieznacznie podniesiona, aby materiał kościozastępczy mógł zostać wprowadzony. Metoda ta jest wykorzystywana w momencie, gdy zanik kości nie jest duży. Dotyczy to sytuacji, w której wyrostek zębodołowy trzeba zrekonstruować o 2-3 milimetry.

Metoda otwarta polega na podniesieniu dna zatoki nawet o 8 milimetrów. Wykorzystuje się ją w przypadku, gdy grubość kości mierzy mniej, niż 6 milimetrów – dlatego stosuje się ją wtedy, gdy zanik kości jest znaczący.

Metoda ta jest bardziej inwazyjna, niż metoda zamknięta, jednak pozwala ona na uzyskanie możliwości niemożliwych w przypadku metody zamkniętej.

Zabieg z wykorzystaniem metody zamkniętej polega na wewnątrzzębodołowym podniesieniu zatoki, natomiast w przypadku metody otwartej – zabieg ten wykonuje się poprzez wykonanie dostępu do zatoki w bocznym odcinku szczęki.

Jak widać, podniesienie dna zatoki szczękowej nie jest jednoznacznym hasłem – na podstawie badań lekarz podejmie decyzję, którą metodą zostanie wprowadzony materiał kościozastępczy.
Badanie dna zatoki jest istotnym zagadnieniem. Badanie dna zatoki przeprowadza się poprzez wykonanie zdjęcia pantomograficznego, które pokazuje, jakie efekty przyniosło dane leczenie. Na podstawie zdjęcia pantomograficznego podejmuje się ostateczną decyzję, czy uzyskane efekty pozwalają na zapewnienie odpowiedniej stabilności implantom.

Podniesienie dna zatoki - czy boli?

Na pewno zastanawiasz się, podniesienie dna zatoki czy boli. Zabieg ten jest stosunkowo inwazyjny, dlatego przeprowadzamy go wyłącznie z zastosowaniem znieczulenia. Odpowiedzią na pytanie „podniesienie dna zatoki czy boli?” jest słowo „nie”. 
 
Po zabiegu, jakim jest podniesienie dna zatoki szczękowej, mogą wystąpić stany bolesne, obrzęk, czy też zasinienie.

Ważne jest, aby utrzymywać regularność odbywania wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami lekarza – nawet, jeśli pacjent nie dostrzeże niepokojących powikłań pozabiegowych.
 
Bieżące kontrolowanie tego, jak przebiega proces gojenia, pozwala na zwiększenie szansy na powodzenie zabiegu.

Zapraszamy do skorzystania z usług gabinetu stomatologicznego Medens.


Rezerwacja online


    Umów wizytę